Mars 2010

Spårbilsutställning på turné

Den första utställningen arrangeras på KTH den 14-18 april. Nu kan alla som är intresserade av framtidens kollektivtrafik själva se hur systemet fungerar och provsitta vagnarna. Inom kort väntas regeringen fatta beslut om den första pionjärbanan. Utställningen är ett led i regeringens satsning på spårbilar och det är KOMPASS, ett nätverk av kommuner, som är initiativtagare.

Stommen till utställningen togs fram av Banverket på uppdrag av Regeringskansliet och visades för EU:s miljö- och energiministrar under ordförandeskap i EU. - Intresset är väldigt stort säger, Magnus Hunhammar, som är ansvarig för turnén. För kommunerna är det en unik möjlighet att visa medborgarna vad spårbilar är.

Det här ska också bli början på en ny svensk industri säger Magnus. - Sverige har möjlighet att ta täten för utveckling, tillverkning och driftsättning. Vi kommer därför att bjuda in företag till seminarier under utställningarna.

Kollektivtrafik i luften ger utrymme för gångtrafikanter Det låter kanske lite som science fiction med kollektivtrafik i luften. Men tekniken testas för fullt runt om i världen. I år står till exempel en bana färdig på Heathrow i London.

Spårbilar är ett komplement till dagens kollektivtrafik som ger mycket låga utsläpp, särskilt om miljödeklarerad el används. De är tysta, har hög kapacitet och lämpar sig för städer där det är trångt om utrymme på marken.

Att resa med spårbil är som att åka med en förarlös taxi från en busshållplats till en annan. Spårbilen är ungefär lika stor som en personbil och går dygnet runt. Spårbilar går normalt ovanför marken men kan också läggas i markplan eller under jord.

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.