September 2011

Vi möter framtiden - Arlandaregionen, Upplands Väsby och Sigtuna med morgondagens transportsystem

Från vision till verklighet

För att möta framtidens krav på snabba, smidiga och miljövänliga transporter och för att sammanbinda dagens glesa städer behövs nya transportsystem. Arlandaregionen satsar på hållbara transportlösningarsom binder ihop regionkärnorna och skapar framtidensattraktiva stadsmiljöer. En av lösningarna heter spårbilar. Bilden ovan visar hur en sån lösning kan se ut.

Läs mer i informationsbladet för Arlandautställningen

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.