September 2013

Destination #7 September 2013

"Vårt huvudbudskap från KOMPASS var vår önskan att regeringen ska ta till sig alla fördelar med modern miljövänlig transportteknik som t.ex. spårbilar och stötta en pilotbana i Sverige." Hans Lindqvist (c), ordförande i nätverket Kompass

Läs hela nyhetsbrevet här

Nyhetsbrev sommaren 2013

"Vi vill medverka till stärkt klimat, miljö och energi - där transporterna är avgörande."

 

Läs hela Destination #6 Sommar 2013

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.