April 2016

KOMPASS välkomnar Järfälla

KOMPASS hälsar Järfälla kommun varmt välkomna som medlem i nätverket. Beslutet att godkänna Järfälla som medlem togs på KOMPASS styrelsemöte torsdagen den 7 april 2016. KOMPASS ordförande Ann-Christine Frickner hälsar Järfälla välkomna genom följande: 

”Ledare runt om i världen talar om behovet av en grön omställning till klimatsmarta transporter och ökad kollektivtrafik som lösning. Vi måste på kort sikt lösa utmaningen så att människor kan välja att ställa bilen hemma och välja kollektiva alternativ inte minst i storstäderna. Järfälla kommun vågar tänka nytt och har glädjande valt att gå med i Kompass spårbilsnätverk för att bidra till en grön omställning vilket vi välkomnar.” 

Barkarbystaden

"Jag är glad att Järfälla tar ytterligare ett steg för att förverkliga hållbara lösningar för kollektivtrafiken i bl.a. Barkarbystaden och Bolinderstrand."

Säger Aphram Melki(C) kommunalråd, ordförande i Miljö-och bygglovsnämnden.

Aphram Melki
Aphram Melki, kommunalråd (C) Järfälla kommun

 


Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.