Medlemslogin

Nyhetsbrevet

Håll dig informerad, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Syndicate content

Trollhättan

TROLLHÄTTAN

Medlem sen 2009Peter Andersson, Trollhättan
 

Kontaktperson:  Peter Andersson,
kommunstyrelsen (S)

Ur regeringens Dahlströmutredning 2009: 
Pionjärbanor för spårbilar, Analys av aktuella förutsättningar

Trollhättan har en unik historia som industri- och teknikkommun med känd kanal och vattenfall. Ambitionen är att växa till 70 000 invånare år 2030 från dagens 55 000. Kommunen har en inpendling med omkring 11 000 personer per dag. Trollhättan har fortsatt fokus på tillväxt och utveckling. Kommunen är särskilt engagerad i ”Innovatum science center” som bygger vidare på den industriella kompetensen i staden.

Utbyggnaden av järnvägens dubbelspår och en fyrfilig E 45 mellan Göteborg och Trollhättan pågår planenligt. En planering pågår för helt nya bostadsområden, liksom förtätningar av bebyggelsen i attraktiva lägen. Högskolan Väst är sedan hösten 2008 etablerad i ett samlat campus mitt i centrala Trollhättan.

Trollhättan har fastställt en fördjupad översiktsplan för utveckling av handelsområdet Överby. Mellan stadskärnan och Överby handelsområde är avståndet omkring 3 km och på sträckan finns en banvall efter nedlagt järnvägsspår. I samband med pågående utvecklingsarbete av handelsområdet har idén om ett spårbilssystem som tänkbar transportförbindelse mellan handelsområdet och stadskärnan lyfts i diskussionerna vid flera tillfällen.

Trollhättan föreslår en pionjärbana mellan Trollhättan C och Överby handelsområde. Längden är 7 km och 5 stationer antas på sträckan. Det innebär en investering på omkring 525 mnkr.

 

 

 

Kompassmöten

KOMPASS årsmöte 2019

Tid och datum för KOMPASS årsstämma presenteras inom kort.

 

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.