Pressmedelande 2010-08-26

Spårbilar är trafiksystemet för framtiden. Flexibel som en bil, men tyst och avgasfri. Den 1 september invigs en unik spårbilsutställning i Gustavsberg. På Coop Forum vid Värmdö Marknad i Charlottendal finns, mellan den 1-5 september, en fullskalig spårbil uppställd. Den är inramad av en utställning som visar hur ett spårbilssystem kan se ut och fungera i Värmdö.

- Det är verkligen roligt att Värmdö, som arbetat så länge med spårbilar, nu får visa hur det kan se ut, säger Hans Lindqvist (C), kommunalråd i Värmdö och ordförande i Nätverket KOMPASS, som redan 2005 tog upp frågan i en motion i Värmdös kommunfullmäktige.

Förutom vagnen finns information om spårbilar i allmänhet, Värmdös planer, bilder och filmer. På plats finns också experter och lokala politiker som kan svara på frågor.

- Det ska bli intressant att se hur spårbilar kan se ut i stadsbilden, säger Gunnel Färm, ordfö-rande i Resenärsforum – en konsumentorganisation för kollektivtrafik.

Efter invigningen arrangeras ett seminarium om framtidens kollektivtrafik där bland andra Yvonne Blombäck (MP), ledamot i SL:s styrelse, och Ingmar Andréasson, professor vid KTH, kommer att tala. Seminariet avslutas med en paneldebatt om trafikfrågor där fler re-presentanter från SL deltar. 

Presskonferens och invigning: den 1 september, kl. 11.00 Var: COOP Forum, Gustavsbergsvägen 34, Värmdö Marknad. (http://kartor.eniro.se/m/ICPHy) Utställningen pågår till den 5 september och är öppen för alla.

Pilot Spårbilar arrangeras av Nätverket KOMPASS och Värmdö kommun i samarbete med Trafikverket. Projektet delfinansieras av EUs regionala utvecklingsfond genom Tillväxtverket. Se också www.spårbilar.se 

Kontaktuppgifter
Hans Lindqvist, kommunalråd (C ), Värmdö kommun, ordf.  Nätverket KOMPASS:  070-548 58 19 Magnus Hunhammar, projektledare PILOT Spårbilar: 070-530 41 64  Pilot Spårbilar arrangeras av Nätverket KOMPASS och Värmdö kommun i samarbete med Trafikverket.  Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.