Framtidsresan väntar runt hörnet

Tänk om det alltid stod en taxi och väntade på dig när du skulle ut och åka. Den kör genast fram när du kallar på den och tar dig direkt dit du ska utan stopp och omvägar. Du åker förbi alla köer, det är dessutom tyst, bekvämt, säkert och helt avgasfritt.

Framtiden i Stockholm?Vad är en spårbil?
En spårbil är ungefär lika stor som en vanlig bil och rymmer 3–6 personer, men kan också ta med en rullstol, barnvagn eller cykel. Den är förarlös, eldriven och går på en egen bana 4–5 meter ovan marken. En spårbilsbana kan byggas i kuperad terräng, kurvorna kan vara mycket snäva och banan kan även integreras i byggnader. Det betyder att spårbilar passar mycket bra där annan kollektivtrafik har svårt att ta sig fram, till exempel i backiga områden och trånga stadskärnor.

Så här åker du spårbil
Stationerna är strategiskt placerade vid exempelvis gångstråk, butiker, skolor, sjukhus, parkeringshus, bostadsområden och knutpunkter för kollektivtrafiken. De är tillgänglighetsanpassade för att alla resenärer ska kunna åka spårbil. Du beställer din resa inne på stationen genom att peka vart du ska på en digital karta. Du anger om du vill åka ensam eller kan tänka dig att samåka och inom 0–3 minuter kommer din spårbil. Den är skyltad med din destination och går direkt dit du ska utan stopp på vägen. Du betalar med ditt vanliga kollektivtrafikkort och kliver in i spårbilen när den stannat och
dörrarna till plattformen öppnats.

Tryggt och säkert
Från spårbilen kan du alltid komma i kontakt med trafikledningen och det finns även en larmknapp för nödsituationer. Under högtrafik samåker du med dem som stiger på samtidigt och ska till samma ställe. På kvällar och nätter kan du boka spårbilen för dig själv eller ditt eget ressällskap. Spårbilarna går på en egen bana, helt skild från annan trafik. Risken för att de ska krocka med varandra är minimal, eftersom de alltid färdas i samma riktning och styrs av ett centralt datasystem. Banan förblir intakt även om någon av pelarna som bär upp den skulle skadas.

Snabbt och miljövänligt
Spårbilen är snabb, snitthastigheten är nästan 40 km/tim medan en buss i tätortstrafik snittar 17–20 km/tim. Stationerna ligger på sidospår där de lediga spårbilarna står, vilket gör att huvudspåret alltid är fritt för bilar som ska passera på väg till en annan hållplats. Det blir därför inga köer eller andra stopp på banan.

Var finns spårbilar idag?

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.