Paneldebatt och Spårbilsutställningen på Arlanda den 28 september - 2 oktober 2011

Foto: Hans Wassaether