Gustavsberg, Värmdö den 1-5 september 2010

Foto: Hans Wassaether